Oferta dla szkół Proama

Szeroki zakres ubezpieczenia – obejmujący m.in.:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją,
  • koszty leczenia i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych,
  • pobyt w szpitalu na skutek choroby (również na skutek COVID-19),
  • uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • pogryzienia przez zwierzęta( w tym kleszcze),
  • pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego,
  • świadczenie w przypadku zdiagnozowania u dziecka np. cukrzycy, sepsy, niewydolności nerek i wiele innych.

Ochronę ubezpieczeniową 24h na dobę w szkole,
w domu, na wycieczce i wakacjach w Polsce i za granicą.

Składkę już od 37 zł rocznie (dotyczy wariantu oszczędnego).

Dla studentów zakres ubezpieczenia
może zostać rozszerzony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku
z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Możliwość zgłoszenia szkody mailowo, telefonicznie lub listownie.

Ubezpieczamy dzieci od dnia narodzin do 18 roku życia a także studentów i doktorantów do 26 roku życia!

Oferta 1 w formacie PDF

Oferta 2 w formacie PDF

Oferta dostępna stacjonarnie w biurze Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus ul. Prosta 4, Trzcianka, telefonicznie pod numereami znajdującymi się w górnej części strony oraz przez kontakt z naszym agentem przy użyciu czatu znajdującego się w prawym dolnym rogu strony „Rozmowa z agentem”.